Schone schelpen

Schone schelpen worden in zandafzettingen gewonnen. Ze worden gebruikt voor het verharden van tuinpaden, in kruipruimtes van woningen en bij de aanleg van drainagesystemen.

€144,00
€144,00