Drainagezand Bestellen

Drainagezand is een grove, natuurlijke zandsoort die goede waterdoorlatende eigenschappen heeft.

€115,00
€115,00
Hoeveel heb ik nodig?
Lengte (in meters):
Breedte (in meters):
Ophoging (hoogte) in meters:
Berekenen
U heeft in totaal 0 m3 nodig (+/- 0 kg)
(rekening houdend met 20% extra ivm inklinking en verlies)
Hiervoor heeft u nodig:
- 0 Big-Bag(s) of
- 0 m3 losgestort

Structuur drainagezand

Het zand is vrij grof van structuur waardoor het goed waterdoorlatend is. Drainage zand laat zich niet verdichten en is daarom niet geschikt voor normaal gebruik onder bestrating (kies hiervoor straatzand).

De korrelgrootte van drainagezand is tussen de 180 mu(=0,180mm) en 250 mu(=0,250mm). Deze korrelgrootte wordt bepaald doormiddel van een zeefanalyse.

Drainage zand wordt op verschillende manieren verkregen. Tijdens het op opspuiten (winning op land) van een zandwinning wordt water met zand naar de depot locatie gepompt. Op deze plek tijdens dit proces zakken de grote zware zandkorrels als eerste naar beneden. Hoe dichter je zand pakt bij de "spuitbuis" hoe grover de korrel. op deze manier kan je de verschillende zandsoorten op een zandwinning onderscheiden.

Tijdens winning op zee hebben ze op deze manier de korrel groottes van de wingebieden in kaart gebracht, het zakken van de "grote" korrels op een bepaald moment heeft met de stroming te maken.

de derde manier is zand zeven zodat er verschillende korrelgroottes van elkaar gescheiden kunnen worden. Zand wat op deze manier gemaakt wordt kan qua korrelgrootte heel precies gemaakt worden.

Toepassingen drainagezand

Drainage zand wordt gebruikt als onderlaag voor paardenbakken, rond drainageslangen om grond droog te houden, voor verschraling van kleigronden en andere zware grondsoorten.